Stemrecht:

Volgens Art 5, Par 3 van de statuten van het district krijgt elke club 1 stem voor de eerste 14 leden en een bijkomende stem voor elke tien bijkomende leden. Een club met 14 leden krijgt één stem, met 18 leden twee stemmen, met 44 leden 4 stemmen, ….

Voor elke stemgerechtigde moet er één lid deelnemen. Een club die recht heeft op 4 stemmen maar slechts door twee leden vertegenwoordigd wordt, krijgt slechts twee stemmen.

Er kunnen geen delegaties of volmachten voor de stemming gegeven worden.

Inschrijvingen:

Inschrijving is verplicht en enkel via de website, er worden geen inschrijvingen via E-mail of telefoon aanvaard.

Partners die enkel kunnen deelnemen aan de lunch, moeten zich apart inschrijven met als clubnaam Partner.

Leden buiten district 112B geven als clubnaam “LC buiten district 112B” op en geven in de commentaar hun functie en clubnaam op.

Behoudens overmacht wordt bij annulatie het inschrijvingsgeld niet terugbetaald maar kan de inschrijving overgedragen worden op een ander clublid. Deze overdracht kan enkel gebeuren door een E-mail naar info@Conventie-Lions-112B.be en moet voor 1 mei 2020 gebeuren.

Er worden geen facturen uitgereikt voor deelname en/of lunch.

Leden van Leo clubs verkrijgen een reductie van 50% op de deelname en de lunch.