Enkel voor stemgerechtigde clubleden.

U bent aangeduid om in naam van uw club deel te nemen aan deze stemming of hebt recht als Past Gouverneur op één stem.
Op deze website onder “Achtergrondinformatie” vindt u de Cv’s van de kandidaten waarover gestemd wordt. De financiële verslagen hebt u gekregen van uw voorzitter en de Past Gouverneurs in een aparte e-mail.

U opent het stemformulier door op deze link te klikken:
https://forms.gle/bgx1r2JWwn34PvL99

Bij de stemming geeft u in sectie 1 eerst uw geheime stemcode in. Deze hebt u ontvangen van uw voorzitter. Past Gouverneurs hebben deze ook in een aparte e-mail gekregen.

In sectie 2 stemt u “JA, Onthouding of NEEN”  voor de drie kandidaten en “Voor, Onthouding of Tegen” voor de financiële verslagen en de aanstelling van de revisor. Vervolgens drukt u op “Verzenden”.

Alle vragen over de stemming en de procedure kan u richten aan stemming@Conventie-Lions-112B.be

Succes!