Stemprocedure digitale stemming

De regeringsmaatregelingen om het coronavirus te bestrijden laten het niet toe om een klassieke conventie op de geplande datum (9 mei) te laten doorgaan. Om de stemming over de kandidaten en de financiële verslagen toch in mei 2020 te laten doorgaan, is beslist om deze stemming elektronisch te organiseren.

De stemprocedure verloopt als volgt:

 1. Bepaling van de stemgerechtigde clubleden.

  Alle voorzitters ( cc secretarissen ) worden via e-mail ingelicht hoeveel stemgerechtigde leden zij kunnen aanduiden in functie van het aantal clubleden en conform de statuten van het district. De voorzitter van de club duidt de clubleden aan die in naam van de club aan de stemming kunnen deelnemen. Dit clublid krijgt een geheime stemcode waarmee hij/zij zich kenbaar maakt op het elektronisch stemformulier. Enkel de voorzitter kent de identiteit van de uitgebrachte stemmen.

 2. Elektronische stemming.

  Op de conventie website Conventie-Lions-112B.be onder “Meer informatie / Achtergrondinformatie” staan de Cv’s van de kandidaten. De financiële rapporten waarover moet gestemd worden, worden door de voorzitter aan al zijn/haar stemgerechtigde clubleden bezorgd via e-mail. De stemgerechtigde clubleden kunnen deze informatie bestuderen vooraleer hun stem uit te brengen.

  De voorzitter krijgt van ons een e-mail met de link naar het elektronisch stemformulier. Dit stuurt hij met de geheime stemcodes naar de stemgerechtigde clubleden. Deze gaan dan over tot stemming en de stemresultaten worden automatisch verzameld. Er kan gestemd worden tot en met donderdag 28 mei 2020.

 3. Reminder aan voorzitters

  Een week voor het einde van de stemperiode worden de clubvoorzitters op de hoogte gebracht van de ontbrekende stemmen voor hun club en kan de voorzitter de houders van de ontbrekende stemmen aansporen om alsnog te stemmen.

 4. Publicatie van de resultaten.

  Na de online conventie op 30 mei worden de resultaten op de conventie website bekend gemaakt en via e-mail aan alle voorzitters en secretarissen.